Veřejná sbírka

Číslo účtu: 5457691369/0800

Finanční prostředky budou použity na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se zdravotním znevýhodněním v Základní škole Nelahozeves.

Část prostředků bude použita na aktivity, které usnadní začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do školního kolektivu.

Školní kalendář

Školní akce