Třídní schůzky a konzultační hodiny

Pedagogické rady
25. 8. 2022 pedagogická rada, školení BOZP
26. 8. 2022  pedagogická rada
31. 8. 2022

pedagogická rada

7. 11. 2022 prospěch a chování
23. 1. 2023 prospěch a chování
17. 4. 2023 prospěch a chování
12. 6. 2023 prospěch a chování
19. 6. 2023 závěrečná – ukončení školního roku
Třídní schůzky
13.9.2022 informativní schůzka 1. ročníku (úterý od 15 h)
8.11.2022 klasifikace a chování žáků (úterý od 16 h)
11. 4. 2023 klasifikace a chování žáků (úterý od 16 h)
Konzultační hodiny
1. třída Mgr. Kristýna Kandlerová pondělí 13:00 – 14:00
2. třída Mgr. Milena Vovsová pondělí 13:00 – 14:00
3. třída PaeDr. Ivana Konvrzková pondělí 13:00 – 14:00
4. třída Mgr. Lucie Bavorová pondělí 13:00 – 14:00
5. třída Linda Valkounová úterý 14:30 – 15:30
Školní družina Monika Fuková po tel. dohodě

Konzultaci je vhodné si předem dohodnout telefonicky nebo písemně s každým vyučujícím. Je možné si domluvit i jiný termín.

Telefon: 315 785 037