Ochrana osobních údajů

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25. května 2018, přijala naše základní škola několik opatření. Byla vydána vnitřní směrnice, jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontrolu problematiky GDPR. V Prohlášení o ochraně osobních údajů vás se záležitostmi okolo GDPR, bezprostředně se týkajících naší školy, chceme podrobně seznámit. Součástí prohlášení je i návrh vašeho souhlasu se zpracováním osobních dat vašich dětí.

Obecní úřad Nelahozeves s účinností od 21. 5. 2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR. Toto poradenství bude pověřenec vykonávat i pro naši školu, jakožto příspěvkovou organizaci obce Nelahozeves.

Pokud budete mít dotazy ohledně aplikace GDPR na naší škole, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Josef Kazík
Telefon: 720 075 064
Email: poradaochrana@gmail.com

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.