Jídelna

jidelna

Školní jídelna je součástí Základní školy Nelahozeves.Slouží žákům dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, ke stravování cizím strávníkům, kteří si odebírají oběd do vlastních jídlonosičů.
Personál jídelny
Jana Hrušková – vedoucí školní jídelny
Lucie Husáková – kuchařka
Anna Skácalová – pracovnice provozu
Monika Komárková – pracovnice provozu
Kontakt

telefon: 315 785 245, 777 938 966
e-mail: jana.hruskova@zsnelahozeves.cz

Přihláška ke stravování
Je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení, platí po celou dobu docházky. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku, to znamená data, podpis jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku.
Výše stravného
PřesnídávkaObědSvačinaCelkem
Mateřská škola3 – 6 let9 Kč20 Kč9 Kč38 Kč
7 let9 Kč22 Kč9 Kč40 Kč
Základní škola7 – 10 let22 Kč22 Kč
11 – 12 let24 Kč24 Kč
OstatníDospělí – zaměstnanci30 Kč30 Kč
Cizí strávníci57
(30 Kč potraviny, 27 Kč režie)
57 Kč
Úhrada stravného
1. bankovním převodem
2. hotově po dohodě v kanceláři ŠJ

Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.
Termín splatnosti je vždy do 10. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechmy údaje, hlavně variabilní symbol.

Vydávání obědů
Obědy přes ulici11.00–11.30 hodin
Obědy v MŠ11.30 hodin
Svačiny v MŠ8.00–8.30 hodin, 13.15–14.00 hodin
Obědy ZŠ11.45–12.45 hodin
Odhlašování obědů
Odhlásit oběd je nutné den předem na telefon 315 785 245 a 777 938 966 nebo emailem na jana.hruskova@zsnelahozeves.cz. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Pokud nebude odhlášen po další dny, bude mu oběd účtován v plné výši.

 

Informace k alergenům
Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.
Odvolání na legislativu:

  • EU – 2000/13 do 13. 12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
  • ČR – vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávájí u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.