Jídelna

jidelna

Školní jídelna je součástí Základní školy Nelahozeves. Slouží žákům dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, ke stravování cizím strávníkům, kteří si odebírají oběd do vlastních jídlonosičů.
Personál jídelny
Lucie Vinšová – provozář školní jídelny
Monika Komárková – kuchařka
Anna Skácalová –kuchařka
Alena Bechyňová – pracovnice provozu
Kontakt

telefon: 315 785 245
e-mail: jidelna@zsnelahozeves.cz

Přihláška ke stravování
Je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení, platí po celou dobu docházky. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku, to znamená data, podpis jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku.
Výše stravného
Přesnídávka Oběd Svačina Celkem
Mateřská škola 3 – 6 let 16 Kč 20 Kč 16 Kč 52 Kč
7 let 16 Kč 25 Kč 16 Kč 57 Kč
Základní škola 7 – 10 let 35 Kč 35 Kč
11 – 12 let 40 Kč 40 Kč
Ostatní Dospělí – zaměstnanci 35 Kč 35 Kč
Cizí strávníci 78 Kč 78 Kč
Úhrada stravného
Úhrada stravného je pouze inkasem. Strhává se k 20. dni v měsíci.
Vydávání obědů
Obědy přes ulici 11.00–11.30 hodin
Obědy v MŠ 11.30 hodin
Svačiny v MŠ 8.00–8.30 hodin, 13.15–14.00 hodin
Obědy ZŠ 11.45–12.45 hodin
Odhlašování obědů
Odhlašování obědů přes aplikaci Strava.cz do 5 hodin ráno. Výjimečně po telefonu 315 785 245 nebo mailu jidelna@zsnelahozeves.cz předchozí den. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Pokud nebude odhlášen po další dny, bude mu oběd účtován v plné výši.
Informace k alergenům
Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.
Odvolání na legislativu:

  • EU – 2000/13 do 13. 12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
  • ČR – vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávájí u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.