Jídelna

jidelna

Školní jídelna je součástí Základní školy Nelahozeves. Slouží žákům dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, ke stravování cizím strávníkům, kteří si odebírají oběd do vlastních jídlonosičů.
Personál jídelny
Lucie Vinšová – provozář školní jídelny
Monika Komárková – kuchařka
Anna Skácalová –kuchařka
Alena Bechyňová – pracovnice provozu
Kontakt

telefon: 315 785 245
e-mail: jidelna@zsnelahozeves.cz

Přihláška ke stravování
Je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení, platí po celou dobu docházky. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku, to znamená data, podpis jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku.
Výše stravného
Přesnídávka Oběd Svačina Celkem
Mateřská škola 3 – 6 let 11 Kč 30 Kč 11 Kč 52 Kč
7 let 11 Kč 35 Kč 11 Kč 57 Kč
Základní škola 7 – 10 let 35 Kč 35 Kč
11 – 12 let 40 Kč 40 Kč
Ostatní Dospělí – zaměstnanci 35 Kč 35 Kč
Cizí strávníci 78 Kč 78 Kč
Úhrada stravného
1. bankovním převodem

2. hotově po dohodě v kanceláři ŠJ

Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.
Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechny údaje, hlavně variabilní symbol.

Vydávání obědů
Obědy přes ulici 11.00–11.30 hodin
Obědy v MŠ 11.30 hodin
Svačiny v MŠ 8.00–8.30 hodin, 13.15–14.00 hodin
Obědy ZŠ 11.45–12.45 hodin
Odhlašování obědů
Odhlásit oběd je nutné den předem na telefon 315 785 245  nebo emailem na jidelna@zsnelahozeves.cz. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Pokud nebude odhlášen po další dny, bude mu oběd účtován v plné výši.
Informace k alergenům
Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.
Odvolání na legislativu:

  • EU – 2000/13 do 13. 12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
  • ČR – vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávájí u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.