Školní poradenské pracoviště

Efektivně pomáhá při řešení výukových a výchovných problémů žáků, v primární prevenci, v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či v kariérovém poradenství.

Úřední hodiny ředitelky školy pro rodiče

Pondělí, středa – vždy po telefonické domluvě

Výchovný poradce ZŠ

Mgr. Věra Špačková – pondělí 14:30 – 15:30 vždy po předchozí domluvě s ohledem na rozvrh ředitele školy

email: bavorova@email.cz
telefon: 315 785 037

Speciální pedagog ZŠ
Mgr. Simona Hurychová
Konzultace pro rodiče v úterý 14:30 – 15:30 nebo po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech email: simona.hurychova@zsnelahozeves.cz