Školní poradenské pracoviště

Efektivně pomáhá při řešení výukových a výchovných problémů žáků, v primární prevenci, v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či v kariérovém poradenství.

Úřední hodiny ředitelky školy pro rodiče

pondělí 14:30 – 15:30 vždy po předchozí domluvě s ohledem na rozvrh ředitele školy

Výchovný poradce, metodik prevence

Mgr. Věra Špačková

Konzultační hodiny:
pondělí 14:30 – 15:30 vždy po předchozí domluvě s ohledem na rozvrh ředitele školy

email: vera.spackova@zsnelahozeves.cz
telefon: 315 785 037

Metodické vedení PA
Mgr. Milena Vovsová

Konzultační hodiny
pondělí 13:00 – 14:00

Speciální pedagog
Linda Valkounová

Konzultační hodiny
pondělí 13:00 – 14:00