Učitelský sbor

Věra Špačková
ředitelka školy
vera.spackova@zsnelahozeves.cz

Studium: PF UJEP v Ústí nad Labem, PF UK v Praze: Funkční studium I., II. školského managementu pro řídící pracovníky ve školství, Studium pro učitelky specializovaných tříd pro děti s poruchou učení a na FF UK v Praze: Výchovné poradenství. Bydlím v Kralupech nad Vltavou. Mezi mé zájmy patří turistika, rekreačně sport, kultura a fotografování.

Mé motto: „Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce, není žádné vzdělávání.“ Aristoteles

Kristýna Hénigová
zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 2. ročníku
kristyna.henigova@zsnelahozeves.cz

Na této škole jsem začala působit nejprve jako vychovatelka v roce 2008. A jelikož jsem se v práci s dětmi našla a chtěla se stát paní učitelkou, vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. st. ZŠ na PF v Ústí n. L. Mezi mé záliby patří turistika, čtení, hudba a hraní společenských her.

Mé motto: „Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.“

Linda Valkounová
třídní učitelka 1. ročníku
linda.valkounova@zsnelahozeves.cz

Pocházím z Olovnice. V této škole pracuji od srpna 2016 na pozici učitelky. Po maturitě na gymnáziu ve Slaném jsem studovala jazykovou školu Spěváček – anglický jazyk. Nyní studuji na UJEP v Ústí nad Labem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika.

Práce s dětmi mě velmi baví, a proto jezdím v létě jako vedoucí na tábor. Mezi mé záliby patří zvířata, příroda, kempování a v zimě jízda na snowboardu.

Mé motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Milena Vovsová
třídní učitelka 3. ročníku
milena.vovsova@zsnelahozeves.cz

Vystudovala jsem PF v Plzni. Mám specializaci pro práci s dětmi s poruchami učení. Jsem koordinátorkou školního vzdělávacího programu a Olympijského víceboje. Pocházím a bydlím v Kralupech nad Vltavou. Ve volném čase jsem ráda v přírodě. Mým koníčkem je sport – lyžování, turistika, cyklistika.

Mé motto: „Co mě neporazí, to mě posílí.“

Ivana Konvrzková
třídní učitelka 4. ročníku
ivana.konvrzkova@zsnelahozeves.cz

Vystudovala jsem PF UJEP v Ústí nad Labem, rigorózní studium a pedagogiku 1.st ZŠ. Bydlím ve Velvarech.

Mezi mé zájmy patří kultura a sport.

Mé motto: „Řeč je tím lepší, čím je kratší.“

Lucie Bavorová
třídní učitelka 5. ročníku
lucie.bavorova@zsnelahozeves.cz

Pocházím z Kralup nad Vltavou. Po dokončení studií na Univerzitě Jana Amose Komenského (Mediální a komunikační studia) jsem pracovala pro mezinárodní PR agenturu. Osud mě však později přivedl do školy v Nelahozevsi, kde učím již čtvrtým rokem. Postupně jsem si doplnila pedagogické vzdělání na Univerzitě J. E. Purkyně (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů) a Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT (Doplňující didaktické studium anglického jazyka). Mezi mé záliby patří cestování po Česku i místech vzdálenějších, hudba a sport – především volejbal.

Mé motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ (Seneca)

Alena Brožová
učitelka
alena.brozova@zsnelahozeves.cz

Vystudovala jsem PF UK v Praze a Specifické poruchy učení a chování. Mám 40letou praxi ve školství a tato práce mě baví. V této škole jsem navštěvovala 1.-5. třídu.

Mé motto: Člověk se učí celý život.

Ilona Dvořáková

pedagogický asistent
Prošla jsem akreditovaným kurzem pro asistenty pedagoga v Praze. Bydlím v Nelahozevsi.

Mé motto: „Věř, že ať uděláš cokoliv, bude to mít svůj smysl“

Pracovnice družiny

Monika Fuková
vedoucí vychovatelka školní družiny, pedagogický asistent

Vystudovala jsem obor Vychovatelství na UK v Praze a obor Pedagogiky pro asistenta pedagoga. Ve školním prostředí pracuji více jak 20 let.

Mé motto: Není moudrý, ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba.

Michaela Prýmková
vychovatelka školní družiny
email: michaela.prymkova@zsnelahozeves.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání SSZŠ Mělník a v rámci dalšího vzdělání jsem vystudovala obor Vychovatelství a obor Asistent pedagoga na PedF UK v Praze. Od roku 2017 na této škole pracuji na pozici vychovatelky.

Mé motto: Když vám život přijde černobílý, vzpomeňte si na piano. I když má jen dvě barvy, dokáže zahrát barvité melodie.

Iva Přinosilová
vychovatelka školní družiny

Vzdělání SEŠ Kollárova, Praha 8. Celý život jsem chtěla pracovat s dětmi, které mám velmi ráda.
Ve školství pracuji 2 roky jako vychovatelka ŠD a pedagogický asistent. V tomto oboru se stále vzdělávám. Bydlím v Nelahozevsi. Mezi mé zájmy patří hudba, knihy a rekreačně sport.

Mé motto: Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.

Provoz školy

Markéta Pavlíčková
školnice

V roce 1994 jsem začala pracovat ve zdejší školní jídelně a o pár let později jsem se přesunula na pozici školnice. Tuto funkci ve škole zastávám dodnes. V Nelahozevsi žiji od svých 3 let a tomuto místu jsem zůstala věrná i po pracovní stránce. Mezi mé zájmy patří zvířata a příroda, mým největším koníčkem je chov exotického ptactva.

Mé motto: „Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumí.“

Pracovníci jídelny

Anna Skácalová
kuchařka

Bydlím v Nelahozevsi a pracuji ve školní jídelně. Těší mě, když dětem jídlo chutná a umí ocenit naši práci. Mezi mé záliby patří zahrádka, vaření a pečení.

Mé motto: „Rodina je mi vším.“

Monika Komárková
kuchařka

V Nelahozevsi jsem léta pracovala v továrně PTZ, v zámecké restauraci nebo také v již neexistujícím konzumu pod obecním úřadem. Ve škole pracuji od února 2018 na pozici uklízečky a pracovnice provozu. Pocházím z města v srdci Slovenského ráje, ze Spišské Nové Vsi. Mezi mé zájmy patří četba, turistika a zahrádka.

Mé motto: „Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neúspěch není ostuda. Ostuda je nevstat a nezkusit to znovu.“

Lucie Vinšová
provozář školní jídelny

email: jidelna@zsnelahozeves.cz , telefon: 315 785 245

Pracuji ve škole od ledna 2023. Práce mezi dětmi mě baví a jsem ráda, že jim můžeme zdravě a chutně vařit. Mezi mé zájmy patří především rodina a výlety.

Mé motto: Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

Alena Bechyňová
pracovnice provozu

Bydlím v Nelahozevsi už od narození. Miluji svoji rodinu a pečení je mým velkým koníčkem. Pracuji v jídelně, kde mě to moc baví a dělá mi radost když vidím jak dětem chutná.

Mé motto: „Buď takovým člověkem, jakého bys sám rád potkal.“