Zápis

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY V DOBĚ KARANTÉNY

 

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
dochází ke změně – zápis bude proveden pouze elektronicky.

Termín zápisu prodloužen do 30.4.2021.

Pokud se epidemiologická situace zlepší, budoucí prvňáčkové se sejdou se svou třídní paní učitelkou v měsíci červnu. Prosím, sledujte naše webové stránky.

Podat žádost o přijetí ke vzdělávání, zápisní list 2021/2022, žádost o odklad bude možné těmito způsoby:

  • datovou schránkou ID dg2sxk
  • emailem – pouze s použitím uznávaného elektronického podpisu na adresu bavorova@email.cz
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

Rodný list dítěte nebude v této situaci vyžadován.

Pokud bude mít dítě odklad povinné školní docházky, je třeba doložit doporučující posouzení poradenského zařízení, klinického logopeda nebo odborného lékaře.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy tel.: 602194524 (pouze v pracovních dnech)

Dne 16.3.2021, zapsala Věra Špačková, ředitelka školy

Elektronická přihláška:

odkaz na přihlášku

Dokumenty k odevzdání:

 

zapis

Desatero pro rodiče
Doporučující materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál vytvořila pracovní skupina MŠMT z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

pdfDesatero pro rodiče