Zápis

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY V DOBĚ KARANTÉNY

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápisy k povinné školní docházce se uskuteční dle školského zákona v období od 1.4. do 30.4.2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí.

Podat žádost o přijetí ke vzdělávání, zápisní list 2020/2021, žádost o odklad bude možné těmito způsoby:

  • datovou schránkou ID dg2sxk
  • emailem – pouze s použitím uznávaného elektronického podpisu na adresu bavorova@email.cz
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

Rodný list dítěte nebude v této situaci vyžadován.

Pokud bude mít dítě odklad povinné školní docházky, je třeba doložit doporučující posouzení poradenského zařízení, klinického logopeda nebo odborného lékaře.

Dne 23.3.2020, zapsala Věra Špačková, ředitelka školy

Dokumenty k odevzdání:

 

zapis

Desatero pro rodiče
Doporučující materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál vytvořila pracovní skupina MŠMT z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

pdfDesatero pro rodiče