Zápis

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se bude konat

v budově ZŠ Nelahozeves ve dnech

5.4. 2022 od 14:00 do  17:00 hod.
6.4. 2022 od 14:00 do  17:00 hod.

Zápis je pro  děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

Vezměte s sebou:
vyplněnou žádost o přijetí – web: zsnelahozeves.cz
občanský průkaz, rodný list dítěte, kartu pojištěnce, v případě cizinců (mimo země EU) doklad o oprávněnosti pobytu v ČR.

Elektronická přihláška:

odkaz na příhlášku

Při žádosti o odklad je nutné přinést v době zápisu:
1) písemnou žádost
2) doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo
SPC (speciálně ped.centra)
3) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podat žádost o přijetí ke vzdělávání, zápisní list 2022/2023, žádost o odklad bude možné těmito způsoby:

  • datovou schránkou ID dg2sxk
  • emailem – pouze s použitím uznávaného elektronického podpisu na adresu bavorova@email.cz
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ Nelahozeves ve školním roce 2022/2023

Do prvního ročníku budou přijati žáci s trvalým pobytem: Nelahozeves, Lešany, Hleďsebe I. Díl, II. Díl (uvedeno na webových stránkách ZŠ) do max. počtu 29 žáků ve třídě.

V případě překročení počtu 29 žáků budou žáci přijímáni v tomto pořadí:
– Odklady z roku 2021 (žáci, kteří byli u zápisu v naší ZŠ v roce 2021).
– Žáci, jejichž sourozenci navštěvují již naši školu s trvalým pobytem v místě ZŠ.
– Ostatní zájemci o přijetí do prvního ročníku, pokud se dostaneme nad počet 29, budou losováni za přítomnosti zástupce školské rady, obecního úřadu a vedení ZŠ a VP školy.
(i za přítomnosti rodičů.)

Žáci, kteří nejsou ze spádové oblasti budou do naší školy přijímáni v případě, pokud nebude naplněna kapacita třídy, může být povolena výjimka.
V případě překročení a dosažení počtu min. 40 žáků mohou být otevřeny dvě první třídy do max. počtu 54 žáků.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy tel.: 602194524 (pouze v pracovních dnech)

Dne 21.2.2022, zapsala Věra Špačková, ředitelka školy

 

Dokumenty k odevzdání:

 

zapis

Desatero pro rodiče
Doporučující materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál vytvořila pracovní skupina MŠMT z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

pdfDesatero pro rodiče