Využívání digitálních technologií při výuce na naší základní škole

06/06/2024

V dnešním světě je technologická gramotnost klíčová pro budoucí úspěch našich žáků. Na základní škole v Nelahozevsi se snažíme integrovat moderní digitální technologie do výuky tak, aby žáci získali dovednosti a znalosti, které jim pomohou uspět v dynamickém a neustále se měnícím prostředí. Představujeme vám některé z nástrojů, které používáme ve výuce napříč všemi ročníky počínaje prvňáčky.

Počítače
Počítače jsou základem moderního vzdělávání. Naše škola je vybavena počítačovou učebnou, kde žáci získávají základní i pokročilé dovednosti v oblasti informatiky. Informatika se ve škole učí od čtvrtého ročníku, avšak s textovými editory se seznamují už i ti mladší. Postupně pak rozšiřují své dovednosti o práci s tabulkovými procesory a prezentačními nástroji. Počítače také umožňují přístup k široké škále online vzdělávacích zdrojů a aplikací, které obohacují výuku a podporují individuální potřeby každého žáka.

Tablety
Tablety jsou flexibilním a interaktivním nástrojem, který umožňuje personalizovanou výuku. Škola je vybavena sadou tabletů pro jednu celou třídu. Žáci tablety využívají při různých aktivitách – online procvičování, kvízy a hry nebo výzkumy na internetu a sběr informací do předmětů jako jsou přírodověda, vlastivěda. Tablety podporují spolupráci mezi žáky a jejich kreativní myšlení.

QR kódy
QR kódy jsou skvělým nástrojem pro propojení tradičního a digitálního vzdělávání. Využíváme je k rychlému přístupu k digitálním materiálům a zdrojům. Žáci mohou pomocí tabletů nebo chytrých telefonů skenovat QR kódy umístěné ve třídách nebo v učebnicích a okamžitě se dostat k doplňkovým informacím, videím nebo interaktivním úlohám.

Blockly Games a Scratch
Výuka programování je důležitou součástí našeho kurikula. Blockly Games a Scratch jsou platformy, které učí děti základy programování hravou a interaktivní formou. Blockly Games využívají vizuální bloky, které žáci skládají dohromady, aby vytvářeli programy. Scratch umožňuje žákům vytvářet vlastní animace, hry a interaktivní příběhy, čímž podporuje jejich kreativitu a logické myšlení.

Kahoot, Wordwall a Quizizz
Kahoot, Wordwall a Quizzez jsou interaktivní platformy, které využíváme k vytváření zábavných a vzdělávacích aktivit. Žáci se mohou účastnit kvízů a soutěží, které zlepšují jejich zapojení a motivaci. Tyto nástroje podporují aktivní učení a umožňují učitelům efektivně ověřovat znalosti žáků.

Bee-boti
Bee-boti jsou malé robotické hračky, které učí děti základy programování a logického myšlení. Žáci mohou programovat pohyb Bee-botů po speciální podložce, což rozvíjí jejich prostorovou orientaci a schopnost řešit problémy. Bee-boti jsou oblíbení zejména v nižších ročnících, kde se děti učí základy programování zábavnou formou.

Kreslící Světelný Stojan (Magic Light Easel)
Kreslící světelný stojan je inovativní nástroj, který podporuje kreativitu a vizuální vnímání žáků. Pomocí světelných efektů a interaktivních obrazců mohou žáci vytvářet umělecká díla a učit se novým výtvarným technikám. Tento nástroj je skvělý pro výuku výtvarné výchovy a dalších kreativních předmětů.

Světelný Stolek (Magic Light Table)
Světelný stolek je interaktivní povrch, který poskytuje jedinečný vizuální zážitek při práci s různými materiály. Žáci mohou pracovat s průhlednými objekty, které jsou podsvícené, což podporuje jejich smyslové vnímání a jemnou motoriku. Světelný stolek je ideální pro aktivity zaměřené na rozvoj představivosti a kreativity.

Rubriky: