Mladí námořníci

07/09/2023

Ke kormidlu! Žáci 1., 2. a 4. ročníku se vydali do nelahozeveské Mariny, kde se nalodili a vypluli po řece Vltavě prohlédnout si zámek Nelahozeves a Kralupy nad Vltavou z jiného úhlu pohledu než je znají. Na palubě lodi si mohli půjčit námořnické či pirátské čepice. Vyzkoušeli si dokonce i kormidlování v kapitánské kajutě. Všichni si dopoledne na řece moc užili.