Halloween 2019

11/11/2019

Dne 24.11. jsme v naší škole oslavili Halloween. Paní učitelky převlečené za různá strašidla pro děti připravily spoustu stanovišť s čarodějnými úkoly. Samozřejmě nechyběla ani kavárnička pro rodiče a děti, ani soutěž o nejhezčí dýni. Naše nejmladší a nejstarší spolužáky čekala noc plná dobrodružství – přespávali ve škole. Prvňáčci odvážně prošli stezku odvahy a se staršími kamarády si četli z oblíbených knížek.
Bylo to skvělé odpoledne i noc – fotky mluví za vše.

3+