Informace ze školské rady

10/05/2021

V červnu proběhnou v náhradním termínu volby do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ NELAHOZEVES, které byly odloženy z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a původně se měly konat v říjnu 2020. Volební lístky budou distribuovány prostřednictvím dětí, případně budou k dispozici přímo u voleb. Volby proběhnou dne 21. června (6.30 – 7.45 h a 13.00 – 16.00 h).

Kandidátky do Školské rady ZŠ Nelahozeves, okres Mělník:

Eva Klimešová

Jmenuji se Eva Klimešová. Jsem matka tří dětí, jeden syn je již absolventem ZŠ Nelahozeves a dva synové tuto ZŠ aktuálně navštěvují. 39 let bydlím v Nelahozevsi. Studovala jsem na střední škole obor veřejnosprávní. V současné době pracuji na Úřadu vlády ČR jako asistentka. Ve volném čase se věnuji sportu, jsem trenérkou dětí v plaveckém oddíle v Kralupech nad Vltavou.

Petra Wandrolová

Jmenuji se Petra Wandrolová. Jsem matka tří dětí, v současné době na rodičovské. Nejstarší dcera chodí do 1. třídy zdejší školy. Jsem sociální pedagog, v profesním životě jsem pracovala v sociálních službách jako asistentka lidem s mentálním postižením, později sociální pracovnice a lektorka vzdělávacích programů pro lidi s mentálním postižením, jejich pečující rodinné příslušníky nebo pracovníky v sociálních službách. Ze své profese si odnáším mimo jiné poznatek, že má-li být podpora člověka efektivní, je potřeba, aby člověk samotný, jeho rodina, sociální služby, vzdělávací instituce, úřady atd. spolupracovaly. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se ve své profesi zabývala. A je to také důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat.

V Nelahozevsi dne 3. května 2021. Milena Vovsová, jednatelka ŠR

Rubriky: