Informace k nástupu do školy 12.4.

08/04/2021

Od 12.4.2021 je za níže uvedených podmínek umožněna prezenční výuka žáků ve škole:
– testování žáků a zaměstnanců
– rotace tříd
– dodržování hygienických a režimových opatření

V naší ZŠ bude probíhat rotace tříd tímto způsobem:
Žáci z budovy A (1.r., 3.r. a 5.B) začínají 12.4. prezenční výukou
– lichý kalendářní týden – prezenční výuka
– sudý kalendářní týden – distanční výuka
Žáci z budovy B (2.r., 4. r. a 5.A) začínají 12.4. distanční výukou
– lichý kalendářní týden – distanční výuka
– sudý kalendářní týden – prezenční výuka
Pokud se žáci z jakéhokoliv důvodu prezenční výuky nezúčastní, je potřeba je omluvit třídní (zastupující) paní učitelce, jak jste zvyklí. S paní učitelkou je možné se domluvit na individuálním zadání práce na týden prezenční výuky.

Distanční výuka bude probíhat podobným způsobem jako dosud, počet online hodin a časy si upřesní každá třídní učitelka se svými žáky.

Testování:
Testování je povinné a bude probíhat 2x týdně – pondělí, čtvrtek – antigenními testy typ Lepu. V případě, že žák půjde v pondělí např. k lékaři, absolvuje test v úterý. Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb.
Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:
a) se prokážou negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, ne staršího než 48 hodin
b) jsou v 90 denní ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID-19 (nutno doložit potvrzení od lékaře/hygieny)

Více informací naleznete zde:

 

Rubriky: