Halloweenské odpoledne

03/11/2022

Dne 3.11. jsme v naší škole oslavili Halloween. Paní učitelky převlečené za různá strašidla pro děti připravily spoustu stanovišť s čarodějnými úkoly. Samozřejmě nechyběla ani kavárnička pro rodiče a děti, ani soutěž o nejhezčí dýni. Naše spolužáky ze 4. a 5. ročníku čekala noc plná dobrodružství – přespávali ve škole, kde je mimo jiné čekala stezka odvahy zakončená diskotékou.
Bylo to skvělé odpoledne i noc – fotky mluví za vše. Druhý den nás čekalo halloweenské vyučování ve formě stezky se strašidelnými úkoly.

Rubriky: