Recyklohraní

08/11/2021

A jsme tu zase. Opět pro vás pár fotek z akce naší školní družiny.
Tentokrát jsme se sešli  na Dvořákově stezce, kde pro nás byla připravena trasa se spoustou otázek.
Správné odpovědi nám rozkryly tajenku. Celá akce probíhala v rámci „Recyklohraní“. My všichni už víme, co se pod tímto slovem skrývá – jedná se o třídění odpadu. Víme, do které popelnice patří jaký odpad a známe místa v naší obci, kde jsou tyto kontejnery umístěny. Někteří z nás znají například i popelnice na olej. Všichni jsme zadané úkoly splnili – tajenka byla vyluštěna – PŘÍRODA. A té my pomáháme právě správným tříděním odpadů. Počasí nám přálo a my jsme si užili krásné odpoledne.
Rubriky: