Předání pololetního vysvědčení

31/01/2020

30.1.2020 u někoho oblíbené, u někoho méně oblíbené datum. Tento den jsme předali žákům naší školy výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
Na začátku 4. vyučovací hodiny se celá škola sešla v tělocvičně. Zde paní ředitelka zhodnotila vše dobré, co se ve škole událo během 1. pololetí. Vyzdvihla úspěchy žáků, představila všem žáky, kteří získali v 1. pololetí pochvalu třídního učitele.
A především předala ocenění v podobě ředitelské pochvaly a dárku Aničce Kobzové za reprezentaci školy v matematických soutěžích s velkým úspěchem v krajském kole (1.místo).
V závěru paní ředitelka popřála všem krásné jednodenní pololetní prázdniny a žáci se rozešli do svých tříd, kde jim třídní učitelky rozdaly výpisy vysvědčení a pak hurá na prázdniny!

 

 

3+
Rubriky: