5. ročník na Obecním úřadě

04/01/2020

Žáci 5. ročníku navštívili Obecní úřad Nelahozeves, kde předali s poděkováním vlastní časopis panu starostovi, který přispěl svými odpovědmi na jejich otázky. Pan starosta s místostarostou přislíbili besedu na téma budoucnost obce.

2+